Nyheder
AGF-Forum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

AGF

Generelt

Generel debat om AGF og alt hvad dertil h?rer. V?r dog opm?rksom p?, at Kamptr?de og transfervinduer har deres egne sektioner.
Tråde
86
Beskeder
24,4K
Tråde
86
Beskeder
24,4K

Kamptråde

Hver kamp får sin egen kamptråd, hvor der kan diskuteres om alt vedrørende den enkelte kamp.
Tråde
153
Beskeder
16,1K
Tråde
153
Beskeder
16,1K

Transfers

Her diskuteres de forskellige transfervinduer.
Tråde
9
Beskeder
18,9K
Tråde
9
Beskeder
18,9K

Kongelunden - nyt stadion

Med den nye vision for 'Kongelunden', s? vil der utvivlsomt komme meget debat omkring visionen, det nye stadion og omr?det som helhed. Det kan holdes i dette forum i stedet for i ?n lang tr?d.
Tråde
2
Beskeder
2,4K
Tråde
2
Beskeder
2,4K

Dine ulæste indlæg

Top