AGF-Forum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Campaign icon

Donation til vedligeholdelse af driftsudgifter

Overview Donations Comments

Hvis du ønsker at donere til den fortsatte drift (og videreudvikling) af AGF-Forum.dk, så har du nu muligheden for at gøre dette via PayPal. Klik blot på den orange Donate-knap oppe til højre, og så er du i gang.

Hvis du vælger at donere, så vil dit brugernavn blive vist ude til højre på denne side, sammen med det beløb du har doneret. Hvis du ikke ønsker dette, så skal du huske at donere anonymt.

Har du ikke en PayPal-konto, så kan du donere via MobilePay på +4561613020 - angiv venligst dit brugernavn her fra sitet. :)

Se evt. https://xenforo.com/purchase/ for mere information om licensen til dette software.

Bemærk: Det er fuldstændig frivilligt om du vil donere, der kommer ingen begrænsninger på for brugere der ikke donerer!

Dine ulæste indlæg

Earnings

Total
DKK 700,00

Goals

  1. Campaign goal
    DKK 700,00 of DKK 1.000,00

Top donors

Top donations

Top