AGF-Forum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Søgeresultater

  1. Tom

    1 Division 21/22

    Henne i Horsens sker der ting og sager. Bestyrelsen er uenige om klubbens fremtidige (slingre?)kurs og to mand fratræder og der arbejdes på at kun en træder ind i stedet. https://www.tipsbladet.dk/nyhed/1-division/uenigheder-i-ac-horsens-vigtige-folk-stopper
  2. Tom

    Ny stemningsboykot fra SFA/Nysir

    Jamen s? blev resten afstemningsafsnittet s? endnu engang p?duttet en holdning og bedt om at bakke op om den UDEN at blive h?rt. Jeg bliver desv?rre aldrig fan af den slags beslutninger og har sv?rt ved at acceptere id?grundlaget for den da klubben selv er igang med at p?virke de akt?rerer der...
Top