Nyheder
AGF-Forum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Forudsigelse af AGF-Lyngby


 • Jeg opretter sagen her som separat tr?d i respekt for Sallings kamptr?de. S? kan vi diskutere selve kampen, som vi plejer - og folk uden interesse for fors?g p? at forudsige kampen kan lade denne tr?d ligge.
  OBS: Hvordan uploader man en PDF-fil?


  Et meget tricky kamphoroskop: B?de vi og Lyngby har st?rke faktorer, der peger p? en sejr. Vi har dog umiddelbart de st?rste af slagsen, men Lyngby kommer til at give os kamp.

  Mest sikker er jeg p?, at kampen bliver livlig. Vil man bruge kamphoroskopet som basis for at spille p? kampen, er det bedste tip at spille p? mange m?l (afg?r selv hvor h?jt du vil sigte, men mit bud er, at der kommer mindst tre). Et andet godt spil ud fra kamphoroskopet er, at begge hold scorer.

  Horoskopet er for kampstart: 8. december klokken 14.00 i Aarhus. Vil du se horoskopet, mens du l?ser, s? indtast tid og sted for kampstart i Astropilot, der er gratis.

  AGF er symboliseret af Venus (kvindetegnet t?t p? den lodrette pil), for Venus hersker over ascendant-tegnet Tyren (som den vandrette pil peger p?). Lyngby er symboliseret af Mars, der hersker over Skorpionen, det modsatte tegn i h?jre side af den vandrette pil. Mars er selv det maskuline symbol lige over den vandrette streg, igen i h?jre side.

  Seks grunde til at vi kan vinde

  For en AGF-sejr taler:
  • M?nen st?r p? ascendanten (der repr?senterer hjemmeholdet). St?rkt fordelagtigt. Fagteorien i sports-astrologi siger meget definitivt: M?nen p? ascendanten = hjemmehold vinder.
  • M?nen st?rkt placeret i Tyren, hvor den er s?kaldt "eksalteret" eller "forh?jet". Kun i sit eget tegn, Krebsen, er M?nen lige s? st?rk.
  • M?nen i meget pr?cist og meget gunstigt aspekt til Jupiter i 9. hus (aspektet markeret med en bl? streg  ? Jupiter er den, der ligner et 4-tal). Kan indikere, at en eller flere af vores udl?ndinge f?r afg?rende roller, for b?de Jupiter og 9. hus har blandt andet at g?re med udland og udl?ndinge. Jupiter var senest involveret, da Amini scorede sejrsm?l i Esbjerg. Kan ogs? indikere AGF-dommert?kke.
  • Venus (signifikator for AGF) i horoskopets 10. hus (t?t p? den lodrette pil). 10. hus viser hjemmeholdets v?rdighed og evne til at vinde kampen. At have sin signifikatorplanet i 10. hus er derfor st?rkt gunstigt.
  • Venus st?ende ved siden af Saturn (den, der ligner et 5-tal), der er ikke bare hersker men her dobbelthersker over 10. hus. Styrker yderligere det meget gunstige tema Venus i 10. hus.
  • Saturn (hersker over 10. hus) i gunstigt aspekt (markeret med en bl? streg) til et vigtigt punkt: Krydset rammet ind i en cirkel, som I ser i feltet under den vandrette streg, i horoskopets h?jre side.

  At AGF?s signifikator-planet (Venus) st?r t?t sammen med Saturn g?r det afg?rende for os, at vi f?r udtrykt de positive, ikke de negative sider af Saturn. Negativt h?mmer, forsinker og besv?rligg?r Saturn alt, hvad den r?rer ved. S? et negativt udtryk er at spille for langsomt, h?mmet og overdrevent forsigtigt. Det positive udtryk er at spille disciplineret, arbejde m?lrettet og benh?rdt og ikke sl?kke bare et ?jeblik p? koncentrationen. At spille t?lmodigt kan i perioder v?re et positivt udtryk. Aspektet kan ogs? vise et AGF-hold, der kommer til at st? lavt og forsvare, i hvert fald i perioder.

  Fem grunde til at Lyngby kan vinde

  Gode tegn, alts?. Rigtig gode tegn. Normalt ville man ikke t?ve med at sp? hjemmesejr med s? mange lovende aspekter. Problemet er, at Lyngby ogs? har nogle stykker af den slags.
  • Mars (signifikator for Lyngby) i sit eget tegn, Skorpionen. St?rk placering, bedre end Venus i Stenbukken er for AGF. Venus i Stenbukken er la-la, hverken st?rkt eller svagt. Mars i Skorpionen viser et t?ndt, intenst og udholdende Lyngby-hold.
  • Mars i 7. hus, der angiver Lyngby. Viser ogs? et veltilpas Lyngby-hold. I Esbjerg-kampen var vi i den samme situation (signifikatorplanet i eget tegn og i vores hus). Det var en hoved?rsag til, at jeg foruds? en sejr i Esbjerg.
  • Mars i gunstigt aspekt til spidsen af 10. hus, der viser AGF?s evne til at vinde kampen. Og tilsvarende til Saturn, hersker over 10. hus. Kan vise et Lyngby-hold, der er i stand til at afv?rge chancer, som vi skaber. Og/eller et Lyngby-hold, der faktisk er i stand til at vinde.
  • Det hestesko-lignende symbol lige p? spidsen af 4. hus (modsatte ende af den lodrette pil), der viser Lyngbys v?rdighed og evne til at vinde kampen. Her er fagteorien definitiv: Udeholdet vinder.
  • Herskerplanet over ?krydset indeholdt i en cirkel? (se AGF?s aspekter herover) i 7. hus, der angiver Lyngby.

  Seks indikationer p? sejr til os. Fem indikationer p? sejr til Lyngby. Mindst en if?lge fagteorien ?definitiv? indikation p? sejr til hvert hold. Hvad skal vi nu udlede af det? Uafgjort m?ske? En t?t kamp i hvert fald ? og/eller en kamp, der b?lger frem og tilbage. M?ske en kamp, hvor f?ringen skifter flere gange undervejs.

  Med ret stor sikkerhed: En god kamp er i vente. Venus og Mars (signifikator for hvert af holdene) er i gunstigt aspekt til hinanden. Det b?r borge for en fair og ret ren kamp. Og/eller for en kamp, hvor holdene ?st?r godt til hinanden?, som man siger.

  Mange m?l i vente ? sandsynlige n?gletidspunkter

  Alt herover er alene ud fra horoskopet for kampens starttidspunkt. Men intet er statisk, alt bev?ger sig ogs? undervejs i kampen. Det er grunden til, at jeg sp?r mange m?l.

  I s?rklasse hurtigst bev?ger de to linjer med en pil i enden sig. Den vandrette akse er horisontlinjen. Den lodrette akse angiver himlens top- og lavpunkt ? punktet lige over og lige under os.

  Hvorfor er det vigtigt? Fordi fagteorien fort?ller, at der typisk kommer m?l, n?r en akse bev?ger sig hen, s? den ?rammer? en planet. Det sker i alt seks gange undervejs i AGF-Lyngby (lige omkring slutningen af f?rste halvleg sker det p? b?de den vandrette og lodrette akse samtidig, s? det samlede antal tidspunkter bliver kun fem). Desuden falder m?l ofte sammen med, at aksernes bev?gelse f?r en planet til at skifte fra et hus til et andet.

  Fordi kampen kan starte en anelse forsinket (EfB-kampen startede for eksempel f?rst klokken 16.02) angiver jeg her de fem n?gletidspunkter, hvor en planet kommer til at st? pr?cis p? en akse. Hvad ang?r anden halvleg er der endnu mere grund til at angive eksakte tidspunkter i stedet for (sk?nnede) minuttal i kampen, for vi kan ikke vide p? forh?nd, om der kommer till?gstid i f?rste halvleg, eller om der kommer l?ngere spilstop i anden:

  14.13: Vandret akse rammer Mars, signifikator for Lyngby. Stor sandsynlighed for m?l. Lyngby er i s? fald favorit til at f? det, men det kan ogs? v?re os. Action eller drama i hvert fald. N?r Mars er involveret, sker der noget. Ogs?: Risiko for skade. Mars har at g?re med krig og kamp, derfor ogs? med smerte og skader. Skorpionen har fysiologisk at g?re med k?nsorganerne, s? en spiller kunne ret oplagt f? bolden i skridtet omkring dette tidspunkt. Ogs? for at sige, at den samme symbolik kan antage mange ydre udtryk, og at n?gletidspunkterne derfor ogs? kan udtrykke meget andet end m?l.

  14.20: Lodret akse rammer Venus, signifikator for AGF. Stor sandsynlighed for m?l til os. Entydigt til vores fordel.

  14.31: Lodret akse rammer Saturn. P?n sandsynlighed for m?l til os. Alternativt: En skuffelse eller et set-back.

  14.46: Farligt tidspunkt for os. Vandret akse rammer Merkur, der nu st?r p? spidsen af 7. hus, som symboliserer Lyngby. Lodret akse rammer samtidig Pluto. F?rste halvleg m? meget gerne v?re fl?jtet af her. Vi skal v?re ekstremt p?passelige i minutterne op til pausefl?jtet.

  14.50: I pausen skifter ascendanten tegn, n?r ?sthorisonten rammer den f?rste grad af Tvillingerne. Sp?rgsm?let er nu, om holdenes signifikatorplaneter skifter med, s? vi i anden halvleg vil v?re symboliseret af Merkur (hersker i Tvillingerne) og Lyngby af Jupiter. Det har jeg ikke kunnet finde fagteori p?, s? sandsynligvis ikke. Det m? vi heller ikke h?be, for Merkur er ikke i topform i Skorpionen og lukket inde i 6. hus (det var Esbjergs situation i kampen mod os, og de fik ikke meget ud af den Merkur). Jupiter st?r st?rkere, pr?cis som vi fik draget fordel af i Esbjerg.

  15.35: Ogs? farligt tidspunkt. Vandret akse rammer Solen, hvad der i daglig tale hedder, at Solen ?g?r ned?. Den gunstige Jupiter g?r samtidig ind i 7. hus (Lyngby), og ogs? M?nen danner et kritisk aspekt for os her. Stor varsomhed er n?dvendig p? dette tidspunkt og faktisk i resten af kampen, for Lyngby har fordelen af at have Jupiter i sit hus i de sidste 10-12 minutter plus till?gstid.

  Udl?ser alle de her situationer m?l, og falder de m?l, som det ville v?re mest sandsynligt, s? taler vi 3-2 til Lyngby. Hertil kan vi l?gge alle de situationer, hvor en planet skifter hus. Samtidig beh?ver ingen af delene n?dvendigvis altid at udl?se m?l. Nogle af dem kan "blot" v?re tidspunkterne for de situationer, der v?kker mest debat efter kampen - eller tidspunkter for noget s? banalt som udskiftninger: En h?ndelse i overensstemmelse med symbolikken kan sagtens finde sted, uden at h?ndelsen f?r nogen betydning. Men man kan sige det s?dan, at potentialet for mange m?l er stort.

  X-factoren: Virker Uranus?

  Kig p? symbolet, der ligner en gammeldags tv-antenne, lige p? den vandrette akse ved pilen (og ved siden af M?nen). Det er planeten Uranus, placeret lige p? ascendanten, der angiver AGF.

  Forudsigende ?jebliksastrologi som det her tager normalt ikke de tre yderste planeter i betragtning: Uranus, Neptun og Pluto. Sp?rgsm?let er, om vi kan g?re en undtagelse her, hvor Uranus st?r eksakt p? horisonten ved kampstart.

  I personlig og psykologisk astrologi angiver Uranus den pludselige, eksplosive omv?ltning. Eccentrisk, ?m?rkelig? adf?rd. Det vildt overraskende. Opr?r og revolution mod den best?ende orden, ?disruption? (Lars L?kke Rasmussen har haft et meget st?rkt Uranus-aspekt hele ?ret, s? vi var nogle, der undrede os knapt s? meget over f?rst hans eccentriske valgkamp, dern?st at han med meget kort varsel blev v?ltet i en intern revolution).

  Hvis Uranus virker i ?fodbold-astrologi?, skal vi se efter noget ?benlyst, synligt og helt us?dvanligt ved kampstart. Overraskelser i start-11? Eller m?ske angiver Uranus simpelthen, at Backmans (og Nicolai Poulsens?) karant?ne har tvunget os til at ?ndre p? holdets udseende, her tilmed p? en m?de, s? den normale anf?rer er v?k. Alt p? ascendanten er umiddelbart synligt, s? lad blikket g? rundt p? stadion: Ser noget ikke ud, som det plejer? Laver fansene en s?rlig markering? Er der noget, der er s?rt, us?dvanligt, vendt p? hovedet i forhold til normalen?

  Beklager i ?vrigt, at jeg m? afst? fra at tippe en vinder. Jeg vil p? alle m?der gl?de mig til en kamp, hvor billedet er mere entydigt, og hvor jeg har bel?g for at sige, at den her vinder vi. Normalt vil vi vinde p? de aspekter, som vi har i Lyngby-kampen. Problemet er bare, at det ogs? ser fint ud for Lyngby. Vi skal klart passe p? dem, for de kommer som minimum til at spille godt i perioder af kampen.
 
Jeg var ikke modig nok. Jeg skulle have meldt den her som uafgjort, men turde ikke at g? l?ngere end til ?uafgjort m?ske?.

Jeg lod mig forvirre af, at kamphoroskopet for b?de vores og Lyngbys vedkommende rummede en faktor, som fagteorien overs?tter til, at holdet vinder. N?r det er tilf?ldet, udligner de to faktorer ?benbart hinanden, og kampen ender uafgjort. Desuden havde vi fem mindre, men dog n?vnev?rdige faktorer, der pegede vores vej. Lyngby havde fire. Det er t?t p? lige st?rkt og viser ?benbart ogs? uafgjort. Det er fuldkommen logisk, s?rligt i bagklogskabens n?dige lys. S? l?rte jeg s? meget: N?ste gang vi f?r s?dan et kamphoroskop, melder jeg uafgjort uden at t?ve.

Kampen blev ikke velspillet. S?dan kunne man alts? ikke tolke, at vores og Lyngbys signifikatorplaneter var i et positivt aspekt til hinanden. Der kom heller ikke s? mange m?l, som jeg havde troet, for ikke alle de mest markante tidspunkter undervejs i kampen gav m?l.

Et par af dem gjorde dog.

Jeg sad uroligt i minutterne op til 14.13, hvor jeg havde meldt sandsynligt m?l, i s? fald mest sandsynligt til Lyngby. Det blev 14.09, for Lyngby ventede ikke helt til horisontlinjen ramte Mars, deres signifikatorplanet. L?re: Metoden virker, men man m? regne med plus/minus tre-fire minutter. 14.14 bragte en lille afbr?nder fra Bundu, der sk?d i sidenettet.

Vores mest gunstigt udseende tidspunkt i hele kampen faldt 14.20, s? jeg blev rimelig urolig, da Patricks og Blumes k?mpe dobbeltchance 14.22 udm?ntede sig i et fejlslagent lob og et skud over (blankt) m?l. Munksgaard fik gult minuttet efter. Misset momentum.

Men okay da, vores n?stbedst udseende tidspunkt gav s? m?l. 14.31 p? papiret blev til 14.30, da Patrick scorede. ?Desuden risiko for skuffelse og set-back?, havde jeg ogs? meldt p? forh?nd. Det var her, at Hausner blev skadet, han udgik 14.35.

14.46 s? farligt ud p? forh?nd, men der skete ingenting. Havde frygtet Lyngby-m?l, da Lyngbys del af horisontlinjen ramte Merkur. I tilbageblik: Merkur var ikke nogen st?rre faktor i kamphoroskopet og symboliserede ingen af holdene. N?r det er tilf?ldet, kan en akse ?benbart ramme en planet, uden at det afspejler sig i noget af betydning.

Jeg troede, at vi ville f?re 2-1 ved pausen efter f?ringsm?l til Lyngby efter cirka 10 minutter, udligning efter 17-18 minutter og f?ringsm?l til os omkring den halve time. Det f?rste og det sidste holdt, men vi manglede det m?l, som Patrick eller Blume p? alle m?der ?burde? have scoret klokken cirka 14.20, men som de nu fik forkludret klokken 14.22. Anden halvleg s? mindre livlig ud og blev det ogs? p?n?r to situationer med en debuterende dommer.

Hvad l?rte jeg af det? At ikke alt potentiale bliver manifesteret, heller ikke alt det, der ser st?rkest ud p? papiret (for s? havde Patrick eller Blume scoret, ikke br?ndt).

Og s? l?rte jeg, at kamphoroskopet ikke lyver, og at fortolkeren alene er den, der kan fejle. Jeg l?rte ogs?, at man ?benbart bare skal holde det simpelt: Stiller kamphoroskopet begge hold lige st?rkt, s? ender kampen...uafgjort. Watson, det er jo element?rt!
 

Alsgaard

Administrator
Sidefrivillig
P? et eller andet plan kunne det v?re fedt med et selvst?ndigt forum til disse forudsigelser, lidt som [member=4]Salling23[/member]? har hans kamptr?dsforum :)


Skr?mmende, men fascinerende, s? t?t p? det alligevel rammer  :eek: 8)
 

Winther

Administrator
Alsgaard sagde:
Skr?mmende, men fascinerende, s? t?t p? det alligevel rammer   :eek:  8)
I hvert fald konklusioner som "n?r det er tilf?ldet, kan en akse ?benbart ramme en planet, uden at det afspejler sig i noget af betydning" ;)
 
Top