Nyheder
AGF-Forum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Nytårsvinduet 2022/2023

Alsgaard

Administrator
Sidefrivillig
Kære alle!

I ønskes et rigtig godt nytår!

TAK for jeres store bidrag til debatten, og man bidrager på hver sin måde. Jeg er blot glad for at I ønsker at tilbringe så meget tid herinde, at debatterne lever og forskellige synspunkter mødes i gode debatter.

Igen i år må vi melde, at der ikke har været det helt store at skulle håndtere. De (meget små) medlemskonflikter der har været, har været håndteret som de skulle, og andre småting har vi ladet debattørerne om at "gøre færdigt".

Jeg vil dog gerne melde, at vi - fortsat og altid - vil være et sted for ALLE der ønsker at debattere AGF. Det være sig uanset om man er AGF-fan eller ej. Det være sig uanset om man bidrager med meget lange debatindlæg eller one-liners. Vi er åbent for alle former for debattyper, og sådan vil det altid blive ved med at være.

I det nye år ser vi frem til debatter omkring transfervinduer, det nye stadion, de enkelte spillere og meget andet - og mon ikke også der bliver plads til en enkelt debat eller to omkring vores cheftræner.

Pas på fingrene i aften, I skulle gerne kunne klappe igennem for fuld power på stadion i 2023!

GUD BEVARE AGF!
 

Dine ulæste indlæg

Top