Nyheder
AGF-Forum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Nyt stadion / Ny Ceres Park

Nizzleroy

Well-known member
Det behøver du ikke beklage - vi finder forståelse alligevel.
Det var egentlig også bare for at dele min insider-viden uden at påstå mere end så 🙂 -at den ledelse der står midt i det, er mere end almindeligt frustrerede over, ikke at kunne komme ud på de planlagte ture, de mener er nødvendige for at kunne tegne de krav, designudbuddet til vores eget stadion skal stilles fra, og at noget af vores ærgerlige venten ligger begravet der.
Jeg har heller ikke forudsætninger for at kloge mig på resten af Kongelundens fremskridt i helhed, og i særdeleshed ikke på deres kommunikationsstrategi.

Det ved jeg heller ikke om Dennis Bjerre har, for nok er han journalist og forhåbentligt generelt opsøgende og saglig i sit arbejde, men det holder omvendt heller hverken ham eller resten af Stiften fra af og til at dyrke decideret forkerte teser omkring AGF og gå flittigt i luften med dem alligevel, og Bjerre/Stiften sidder heller ikke med ved bordet i hverken GF eller Kongelunden. Schouby og JN har en længere historik af uenigheder.
Det er muligvis lidt off-topic - og jeg skyder ingenlunde på dig, men alene på Dennis Bjerres faglighed i pågældende tweet - for jeg bliver automatisk en lille smule kritisk, når jeg læser "Det er ingen hemmelighed, at pengemanden er langt fra imponeret af tempoet, der arbejdes i". Ingen hemmelighed? Altså almen viden eller?
Så længe Lind netop kategorisk har afvist at udtale sig om emnet, når Stiften ellers har forsøgt at trække kontroverser ud af ham, så kan postulatet om "ingen hemmelighed" simpelthen ikke stå som andet end Bjerres opfattelse eller kim til en muligt lokaldrama, han gerne vil dække, og så er det mere Bjerre end Lind, der gerne vil trække fronter op.
Tilbage står, at Bjerre har givet sine modtagere et verdensbillede på noget, har en påstand om, skal være semi-kontroversielt og almindeligt kendt, men som han dog ikke har belæg for at bakke op på en faktuel facon alligevel, og når Lind ikke udtaler sig, så er "ingen hemmelighed" simpelthen for billigt at ture med uden at gå et stik dybere. Hos hvem, udover Stiften selv, er det lige, det "ingen hemmelighed" er at Lind er utilfreds med projektets forløben gennem corona?
Haha. Jeg studsede egentlig også over den med "ingen hemmelighed", for så bør det jo være alment kendt. Måske det er alment kendt i de rigtige kredse at Lind er en handlingens mand og gerne vil have fremdrift? Han kunne bare have skrevet "kilder vil vide, at Lind er skuffet over tempoet"...
 

Columbo

New member
Det behøver du ikke beklage - vi finder forståelse alligevel.
Det var egentlig også bare for at dele min insider-viden uden at påstå mere end så 🙂 -at den ledelse der står midt i det, er mere end almindeligt frustrerede over, ikke at kunne komme ud på de planlagte ture, de mener er nødvendige for at kunne tegne de krav, designudbuddet til vores eget stadion skal stilles fra, og at noget af vores ærgerlige venten ligger begravet der.
Jeg har heller ikke forudsætninger for at kloge mig på resten af Kongelundens fremskridt i helhed, og i særdeleshed ikke på deres kommunikationsstrategi.

Det ved jeg heller ikke om Dennis Bjerre har, for nok er han journalist og forhåbentligt generelt opsøgende og saglig i sit arbejde, men det holder omvendt heller hverken ham eller resten af Stiften fra af og til at dyrke decideret forkerte teser omkring AGF og gå flittigt i luften med dem alligevel, og Bjerre/Stiften sidder heller ikke med ved bordet i hverken GF eller Kongelunden. Schouby og JN har en længere historik af uenigheder.
Det er muligvis lidt off-topic - og jeg skyder ingenlunde på dig, men alene på Dennis Bjerres faglighed i pågældende tweet - for jeg bliver automatisk en lille smule kritisk, når jeg læser "Det er ingen hemmelighed, at pengemanden er langt fra imponeret af tempoet, der arbejdes i". Ingen hemmelighed? Altså almen viden eller?
Så længe Lind netop kategorisk har afvist at udtale sig om emnet, når Stiften ellers har forsøgt at trække kontroverser ud af ham, så kan postulatet om "ingen hemmelighed" simpelthen ikke stå som andet end Bjerres opfattelse eller kim til en muligt lokaldrama, han gerne vil dække, og så er det mere Bjerre end Lind, der gerne vil trække fronter op.
Tilbage står, at Bjerre har givet sine modtagere et verdensbillede på noget, har en påstand om, skal være semi-kontroversielt og almindeligt kendt, men som han dog ikke har belæg for at bakke op på en faktuel facon alligevel, og når Lind ikke udtaler sig, så er "ingen hemmelighed" simpelthen for billigt at ture med uden at gå et stik dybere. Hos hvem, udover Stiften selv, er det lige, det "ingen hemmelighed" er at Lind er utilfreds med projektets forløben gennem corona?
Af ren interesse, hvad bygger I jeres optimisme på?

Selv, hvis I afskriver Stiften som kilde, så er der i mine øjne ret mange andre faresignaler i projektet.

For mig at se, bliver det helt centrale ikke detaljer om stadions udforming og arkitektur, men vægtning af bredde og elite samt træning og opvisning. Det nuværende stadions udforming er i høj grad faldet ud som det er fordi disse i høj grad er modsætninger. Et argument i forbindelse med den seneste ombygning var, at man ikke ville have et stadion, som kun blev brugt, når AGF spillede. Det opnåede man, det nuværende stadion bliver brugt dagligt som træningsanlæg. Desværre var omkostningen, at fodboldoplevelsen er voldsomt forringet.

Det output, der kommer på kongelundens hjemmeside handler mest om breddens brug af faciliteterne. Sommerløb i kongelunden, orienteringsløb osv. Derudover har kongelunden valgt at viderebringe rapporten fra Team Danmark, som i høj grad betoner daglige den brug og liv på anlægget. Alt sammen noget, der trækker i den forkerte retning i forhold til at bygge og drive et fodboldstadion.

Kongelundsprojektet er ikke komplekst, fordi der skal bygges et stadion, og det gerne skal blive et godt stadion. Kongelundsprojektet er komplekst, fordi der er så ufatteligt mange aktører med modsatrettede interesser. Vægtning af disse interessenter kommer i høj grad til at afspejle sig i den endelige udformning.
Disse afklaringer kræver ingen inspirationsrejser, men det kræver mod fra beslutningstagerne.

Ved den seneste ombygning, undlod kommunen at udbygge VIP faciliteterne. En beslutning AGF siden har brugt 2-cifrede million-beløb på at rette op på. Dette uden faciliteterne af den grund er blevet specielt gode. Dette er sikkert også baggrunden for, at AGF tidligt i processen tilbød, at finansiere og drive VIP faciliteterne. Dette blev ret kraftigt afvist af Kommunen. Dette får mig også til at frygte, at den kommercielle del af stadion ikke vil blive prioriteret i forbindelse med ombygningen, og at man også her begår samme fejl som sidst.

Den eneste gang Kongelunden/Kommunen har meldt noget som helst klart ud om prioriteringerne, var da de sagde klart nej til AGFs ønske om at finansiere og drive VIP faciliteterne.

Heldigvis tyder det på, at Kongelunden snart kan tage på inspirationstur til Herning. Det kræver heldigvis ikke Coronapas, så når de er færdige ude på heden, kommer der måske fremdrift i Kongelunden.
 

Martinstranger

Administrator
Ved den seneste ombygning, undlod kommunen at udbygge VIP faciliteterne. En beslutning AGF siden har brugt 2-cifrede million-beløb på at rette op på. Dette uden faciliteterne af den grund er blevet specielt gode. Dette er sikkert også baggrunden for, at AGF tidligt i processen tilbød, at finansiere og drive VIP faciliteterne. Dette blev ret kraftigt afvist af Kommunen. Dette får mig også til at frygte, at den kommercielle del af stadion ikke vil blive prioriteret i forbindelse med ombygningen, og at man også her begår samme fejl som sidst.
AGF havde en klar interesse i at byde på VIP-faciliteterne. Det var selvfølgelig indflydelse på udformningen samt at "have foden indenfor" i driften. Der er en grund til JN har forsøgt at byde sig til men (vist) uden held indtil videre.

Jeg tror/håber dog, at Politikkerne er blevet klogere siden sidst og der denne gang bliver ordentlig fokus på tidssvarende VIP-faciliteter. Med lidt omtanke kan de vel også bruges til andet end fodbold og dermed blive et langt større aktiv, end de er i dag. Et af de fem pejlemærker for Kongelunden, er "en moderne ramme for sport, kultur og erhverv". Derudover en vigtig del, at opføre et nyt smukt, banebrydende stadion.
De ting bør vel kombineres og udnyttes på tværs - tænker VIP både kan bruges til fodbold, kultur samt evt. messer (erhverv). Politikkerne kan vel også se en ide i, at kunne tiltrække større/bedre events fremadrettet.

Jeg lever i håbet ;)
 

SteenA

Well-known member
Jeg tænker, at det der kan veje vægtskålen i den rigtig retning denne gang er de 250 mio som Lind donerer til et tidssvarende fodboldstadion. Jeg tænker at Sallings prioritet nok mest er travbanens fremtid i det her, men selvfølgelig er man nødt til at respektere Linds penge.
 

Winther

Administrator
Kongelunden som samlet projekt er et breddeprojekt som alle skal kunne have glæde af så det er fokus og kommunikation der og vel også vigtig for at resten af byen kan acceptere at man gør noget ved stadion der oven i købet går ud over hundredeårshændelsen, et atletikstævne. Selvfølgelig er man lidt nervøs efter det makværk der blev lavet sidst og risikoen for at man sætter sig mellem to stole igen er da tilstede, men chancen for at det lykkes denne gang er trods alt også en hel del større netop fordi man har evidens for problemerne sidst - løbebanen forsvinder da som minimum og det vil gøre en gigantisk forskel - men også fordi der er nogle penge udefra der kommer med nogle forventninger og fordi AGF som aktør står langt stærkere.
 

T-Knogle

Well-known member
Jeg tænker, at det der kan veje vægtskålen i den rigtig retning denne gang er de 250 mio som Lind donerer til et tidssvarende fodboldstadion. Jeg tænker at Sallings prioritet nok mest er travbanens fremtid i det her, men selvfølgelig er man nødt til at respektere Linds penge.
Prøv at søg på Lind Invest og Salling Fondens donation. Der står “stadion” ikke “fodboldstadion”
 

Winther

Administrator
Prøv at søg på Lind Invest og Salling Fondens donation. Der står “stadion” ikke “fodboldstadion”
Lige det ord vil jeg ikke lægge så meget i, det bliver jo da moderne, uden løbebane og kommer til at leve op til UEFA's krav til internationale kampe. Er der så andre ting der ikke bliver helt ideelt til fodbold fordi stadion skal være multifunktionelt kan man vel også diskutere om det for alvor kan blive et problem. Altså når det lever op til de krav, hvor meget kan man så ødelægge det med krav til breddeidræt eller koncerter? Et skrabet budget ville uanset hvad betyde et dårligt stadion, så de skal selvfølgelig finde alle de penge der skal til.
 

T-Knogle

Well-known member
Lige det ord vil jeg ikke lægge så meget i, det bliver jo da moderne, uden løbebane og kommer til at leve op til UEFA's krav til internationale kampe. Er der så andre ting der ikke bliver helt ideelt til fodbold fordi stadion skal være multifunktionelt kan man vel også diskutere om det for alvor kan blive et problem. Altså når det lever op til de krav, hvor meget kan man så ødelægge det med krav til breddeidræt eller koncerter? Et skrabet budget ville uanset hvad betyde et dårligt stadion, så de skal selvfølgelig finde alle de penge der skal til.
Omvendt kan man også sige at Aarhus stadion som fodboldstadion kun vil blive brugt 0,3% af året af AGF, det er en meget lav udnyttelsesgrad, så et stadion som også ville kunne bruges til andet end fodbold ville gøre investeringen mere rationel. Koncerter eller fodboldlandskampe er selvfølgelig oplagt. Men hvis det bygges med rulletag, kunne det også anvendes til indendørs events som messer og shows, international ishockey, basketball, eller andet der kræver en stor arena.

Jeg er i øvrigt enig i at planen først og fremmest handler om at etablere et velfungerende fodboldstadion, det har Jakob Bundsgaard udtalt flere gange, så det er jeg ikke bekymret for. Desuden ligger 500 mio en enorm presball på politikerne. Hvis de to donorer trækker deres penge, vil det være en katastrofe for den politiker der har ansvaret for at det sker. Så det får ikke lov til at ske.
 

Winther

Administrator
Omvendt kan man også sige at Aarhus stadion som fodboldstadion kun vil blive brugt 0,3% af året af AGF, det er en meget lav udnyttelsesgrad, så et stadion som også ville kunne bruges til andet end fodbold ville gøre investeringen mere rationel. Koncerter eller fodboldlandskampe er selvfølgelig oplagt. Men hvis det bygges med rulletag, kunne det også anvendes til indendørs events som messer og shows, international ishockey, basketball, eller andet der kræver en stor arena.

Jeg er i øvrigt enig i at planen først og fremmest handler om at etablere et velfungerende fodboldstadion, det har Jakob Bundsgaard udtalt flere gange, så det er jeg ikke bekymret for. Desuden ligger 500 mio en enorm presball på politikerne. Hvis de to donorer trækker deres penge, vil det være en katastrofe for den politiker der har ansvaret for at det sker. Så det får ikke lov til at ske.
Ja, og det er da rimeligt nok at tænke andre muligheder ind i det. For ikke så mange år siden ville man måske nok sige det så ville betyde en dårlig bane og lidt risiko er der vel også stadig der, men jeg synes det er svært at forestille sig et stadion der lever op til Uefas krav og kravene om at give en moderne og intim fodboldoplevelse (dvs uden løbebane) kan blive helt skidt, hvis det ikke samtidig er den mest skrabede version. Ja selv med minimumsbudget men så skal man selvfølgelig ikke tale om det bedste i Skandinavien. For så vidt kan man nok sige at det nuværende stadion ville have været bedre hvis det var optimeret til flere ting, for så var man næppe sluppet afsted med det samme budget og med manglende overdækning og beskyttelse mod vind og vejr.
 

SteenA

Well-known member
AGF kan vel også være interesseret i at det nye stadion bliver egnet til at afholde koncerter og i det hele taget er det jo lige nu at man skal lade alle de innovative tanker blomstre.
 

Stig AKA Frank Heskjær

Well-known member
Jeg forstår ikke stilheden fra Kongelunden

Det her udkom d. 14. juni, men jeg fandt det ved en tilfældighed

PDF
Tror de fleste har det sådan, at man efterhånden vil "se det før man tror det". Sådan har jeg det.
Og samtidig så har de udskudt det til 2026, så jeg har bedst af, sådan ift forventninger/håb/glæde, bare at udskyde hvornår jeg begynder at svinge mig op til at følge det helt tæt.

Tror jeg kommer sådan helt med når jeg ser de færdige design-forslag.
 

Stig AKA Frank Heskjær

Well-known member
Men netop for at holde kedlen i kog skal sådan noget som dette meldes ud

Man laver ikke en 86 siders pdf for at gemme den væk ;-)
Enig.

Tak for deling. Jeg anede ikke det var lavet. FATTER IKKE at AGF ikke engang har delt det.
Virker som om at AGF bevidst prøver at holde sig ude af beslutningsprocessen ud af til i hvert fald.
 

White Stripes

Active member
Enig.

Tak for deling. Jeg anede ikke det var lavet. FATTER IKKE at AGF ikke engang har delt det.
Virker som om at AGF bevidst prøver at holde sig ude af beslutningsprocessen ud af til i hvert fald.
Idekataloget har været offentligt tilgængeligt et stykke tid på Kongelundens hjemmeside og Facebook-side og blev også omtalt i JP og Stiften så vidt jeg husker.
 

swharders

Active member

Dette er ikke uvæsentligt og utvivlsomt en afgørelse man har ventet på.
En totalfredet cykelbane kunne sagtens blive et problem i en helhedsløsning.

i øvrigt en absurd problematik. Banen er totalt ubrugelig. Åben og i beton…
 

Winther

Administrator

Dette er ikke uvæsentligt og utvivlsomt en afgørelse man har ventet på.
En totalfredet cykelbane kunne sagtens blive et problem i en helhedsløsning.

i øvrigt en absurd problematik. Banen er totalt ubrugelig. Åben og i beton…
Ja, der er mange eksempler på at det er fint at frede noget, det ville da fx være synd hvis man rev de gamle stadionbygninger ned (det ville man måske nok heller ikke uden fredning,) men cyklebanen kunne hurtigt ende som et eksempel på noget hvor det ikke at renovere længe nok gør det umuligt og man så ville stå med noget der ikke kan bruges til meget andet end udflugter for arkitekturstuderende.
 

Winther

Administrator
Nogen der ved hvad plan B indebærer vs plan A? Jeg har ikke Stiften +

Jeg kan heller ikke læse artiklen, men man ville simpelthen flytte stadion over på den anden side af Marselisborg Grønnevej? Det er første gang jeg hører om den ide. Det er vel heller ikke så overraskende at det bliver afvist, til gengæld er det bekymrende at det ikke er afklaret tidligere - har vi ikke passeret det tidspunkt hvor de forventede at starte arkitektkonkurrencen? Men det vil så heller ikke overraske hvis den forsinkelse der er meldt ud ikke bliver den eneste.
 

Winther

Administrator

OK, det handlede om at flytte stadion over hvor tennisbanerne ligger. Det ville selvfølgelig også gå ud over nogle træer. Den ide giver mere mening ift hvordan det kunne bygges mens det gamle stadion er i brug og at man så kunne bevare løbebanen. Det er så i det mindste afklaret nu at det ikke er en mulighed, men det er da også stadig sådan noget jeg tænker man godt kunne have fundet ud af mens man arbejdede på andre dele af projektet.
 

?stblokken

Active member
Måske en anelse bedre "overlap". Men hey. Det er jo ikke noget argument for placeringen. Det håber jeg ikke.

Man må finde den optimale placering og så sige at vi bygger der. Med de gener det må give inkl. at AGF må spille kampe andet steds i en periode. Og måske med (kraftigt reduceret) tilskuer kapacitet på comunale. Alt er glemt når den optimale løsning står klar.
 

Aske v2

Active member
Puha, man var lige ved at lave en rigtig dum løsning, hvor man ville flytte stadion om på siden af de eksisterende bygninger, og lægge stadion direkte oven på tennisbanerne samt fælde noget ekstra skov. Løbebanerne skulle så blive stående og man ville lavet et åbent område.

For min stol er det en god beslutning, miljøstyrelsen har lavet, så er chancen stadig stor for et stadion i forlængelse af stadion alle og de røde fredede bygninger.

/Aske
 

White Stripes

Active member
Nogen som kan klargøre beslutningen for mig?

Betyder det at det nye stadion kun kan ligge hvor det nuværende ligger? Eller kan det stadig komme til at lægge på en selvstændig grund ved siden af?
 

Winther

Administrator
Nogen som kan klargøre beslutningen for mig?

Betyder det at det nye stadion kun kan ligge hvor det nuværende ligger? Eller kan det stadig komme til at lægge på en selvstændig grund ved siden af?
Hvilken selvstændig grund skulle det i så fald være? Væddeløbsbanen bliver der vist ikke pillet ved. Det eneste der er tilbage må vel være hvilken vej det drejes og nogle meter den eller anden vej, altså helt evt. over til Arena.
 

White Stripes

Active member
Hvilken selvstændig grund skulle det i så fald være? Væddeløbsbanen bliver der vist ikke pillet ved. Det eneste der er tilbage må vel være hvilken vej det drejes og nogle meter den eller anden vej, altså helt evt. over til Arena.
Aner det ikke. Det var derfor jeg spurgte.
 

Winther

Administrator
Aner det ikke. Det var derfor jeg spurgte.
OK, jeg vil så sige at hvis der er andre placeringsmuligheder er det en jeg har overset, men jeg havde heller ikke hørt omtalt at de foretrak at lægge det over til tennisbanerne. Selvom et muligt langt kig gennem søjlehallen kunne se fint synes jeg nu også det er mest rigtigt at lægge stadion for enden af stadionallé. Det kig vil nok heller ikke blive så langt hvis løbebanen bliver liggende med lidt tribune bagved og stadion kan måske flyttes nogle meter væk så søjlehallen stadig bliver en indgang til området. Ift at spille der under ombygning må man så finde en løsning på dét.
 
Top